Hosteria Fontdemora SL ha rebut una subvenció d’acord amb l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l’ocupació i de la contractació de persones en situació d’atur i la Resolució EMT/3861/2021 de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat i la Resolució EMT/384/2022, de 10 de febrer per la qual es modifica la Resolució EMT/3861/2021, de 22 de desembre. Aquesta actuació està subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

 

Hosteria Fontdemora SL ha rebut una subvenció d’acord amb l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l’ocupació i de la contractació de persones en situació d’atur i la Resolució EMT/3840/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys . Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

 

 

Hosteria Fontdemora SL ha rebut una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb la Resolució TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts extraordinaris per a l’any 2020 per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes, cofinançada en un 50% pel Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 del Fons Social Europeu.

 

 

Hosteria Fontdemora SL ha rebut l’any 2019 i l’any 2020 sengles ajuts per subvencionar cadascun un contracte per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb càrrec als pressupostos dels programes acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes laborals i d’acord amb l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre.