Durant els mesos de setembre i octubre, abans no finalitzi la temporada de navegació fluvial, més enllà de les passejades habituals amb el llaüt Lo Roget, encara podeu gaudir d’activitats combinades.

El dia 17 d’octubre: Passejades amb llaüt, visita al nucli antic d’Ascó i tast de producte local artesà. Els dies 27 de setembre i 11, 17 i 24 d’octubre: sortides ornitològiques. El dia 18 d’octubre: descobriu el món dels petits mamífers.

Més informació i detalls a l’Oficina de Turisme d’Ascó (Tel. 977 406 583 / turisme@asco.cat / www.ascoturisme.cat)