Hosteria Fontdemora SL ha rebut una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb la Resolució TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts extraordinaris per a l’any 2020 per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes, cofinançada en un 50% pel Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 del Fons Social Europeu.

 

 

Hosteria Fontdemora SL ha rebut l’any 2019 i l’any 2020 sengles ajuts per subvencionar cadascun un contracte per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb càrrec als pressupostos dels programes acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes laborals i d’acord amb l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre.