Hosteria Fontdemora SL va rebre l’any 2019 un ajut per subvencionar un contracte per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb càrrec als pressupostos dels programes acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes laborals i d’acord amb l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre.